Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Αχελώου Δήμου Αργιθέας

 

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Αχελώου Δήμου Αργιθέας που συντάχθηκε σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 201418/6121/3- 11-2015 έγγραφό), η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις του αναδόχου σχήματος για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των φορέων (που γνωμοδότησαν) και περιλαμβάνει επιπλέον παρατηρήσεις.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δ.Ε. Αχελώου αφορούν στο πλούσιο φυσικό απόθεμα, για το λόγο αυτόν και ενδείκνυται ο περιβαλλοντικός – φυσιολατρικός – ορειβατικός – περιηγητικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός, στο αξιόλογο αρχιτεκτονικό και αρχαιολογικό απόθεμα, στην πλούσια τοπική παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά, στις παραδοσιακές δομές και δραστηριότητες. Έτσι, η περιοχή συγκεντρώνει αρκετές προοπτικές για ήπια ανάπτυξη, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση και αναβάθμιση των δικτύων βασικών υποδομών και συγκεκριμένα της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης και ειδικά του οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα.

Στους παρακάτω συνδέσμους δημοσιεύεται ολόκληρη η μελέτη 

 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.2.1)

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Π.2.2)

ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Π.1)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ