ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 16 Ιουνίου

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Εισηγητής των θεμάτων:...

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11 Ιουνίου

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00 μ.μ. θα συνεδριάσει εκτάκτως και δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας. Παρακάτω ο πίνακας θεμάτων...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 6- 4 – 2021

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, την 6η  Απριλίου  2021, ημέρα...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 31- 3 – 2021

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, την 31η...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 22-3-2021

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου   Καλείστε στην  4η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6- 11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 22-3-2021

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής   Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 12-03-2021

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής   Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, την 12η...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 05/03/2021

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής   Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, την 5η...