ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 29/9/2021

Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ή με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθούν δύο   Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Τετάρτη   29-9-2021  και ώρα...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Καλείστε στην  τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6- 11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 30-7-2021

Καλείστε στην  8η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6- 11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 13 Ιουλίου και ώρα 12:00 π.μ. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Εισηγητής των θεμάτων:...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 29 Ιουνίου

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Εισηγητής των θεμάτων:...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 16 Ιουνίου

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Εισηγητής των θεμάτων:...

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11 Ιουνίου

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00 μ.μ. θα συνεδριάσει εκτάκτως και δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας. Παρακάτω ο πίνακας θεμάτων...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 6- 4 – 2021

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, την 6η  Απριλίου  2021, ημέρα...