Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας 2024-2025

Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πλειοψηφία

Στεργίου Ηλίας του Δημοσθένη – Εντεταλμένος Σύμβουλος

Καμζέλης Βασίλειος του Ηλία

Καραγεώργος Αθανάσιος του Γεωργίου – Αντιδήμαρχος

Σακκάς Νικόλαος του Γεωργίου – Αντιδήμαρχος

Παπαδήμας Ηλίας του Δημητρίου

Γραμμένος Κων/νος του Αλεξάνδρου – Αντιδήμαρχος

Καναβός Βασίλειος του Κωνσταντίνου – Εντεταλμένος Σύμβουλος

Μερεντίτης Κων/νος του Ιωάννη – Εντεταλμένος Σύμβουλος

Πούλιος Χαράλαμπος του Βασιλείου – Αντιδήμαρχος

Ποζιός  Νικόλαος του Βάιου – Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τουραλιάς Νικόλαος του Παναγιώτη

Καμπούρης Δημήτριος του Χρυσοστόμου

Δημοτικοί Σύμβουλοι από την αντιπολίτευση

Κορλού Όλγα του Ηλία

Κούτσικος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Θεοδωράκης Αθανάσιος του Θωμά