ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ἀπὸ τ΄ ἄγραφα: Ἡ ἄγραφη ἱστορία, παλαιά, νεωτέρα καὶ σύγχρονος τῶν θρυλικῶν Ἀγράφων της Πίνδου, τῆς Ἀργιθέας καὶ τῶν χωριῶν της

Προς τα πίσω δε γυρίζουμε ποτέ το βήμα μας παρά μόνο το βλέμμα μας- αυτό το δεύτερο είναι αδήριτη ανάγκη. Απ΄ τη δέσμευση του...

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης: Τὸ Πετρῆλο τῶν Ἀγράφων κατὰ τὴν Τουρκοκρατία

Επανεκδόθηκε από τον Δήμο Αργιθέας το βιβλίο του Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη «Τὸ Πετρῆλο τῶν Ἀγράφων κατὰ τὴν Τουρκοκρατία βάσει Ὀθωμανικῶν ἐγγράφων καὶ χειρόγραφων πηγῶν»....

Αφιέρωμα στον Πάνο Π. Καψάλη: Ποιητικό Ανθολόγημα

                                               ...
spot_img