Γίνε εθελοντής!

Μπορείς να γίνεις κι εσύ εθελοντής της Αργιθέας!

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί πλέον δίχως καμία αμφιβολία σε όλες τις εξελιγμένες κοινωνίες ως στάση ζωής ολοένα και περισσότερων συνειδητοποιημένων πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας.

Όπως ήταν φυσικό, το φαινόμενο του εθελοντισμού έχει εδραιωθεί και στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια, με ευεργετικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της τοπικής καθημερινότητας και όχι μόνο.

Ως εκ τούτου, ως Δήμος Αργιθέας αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε ακόμα πιο εντατικά τους δημότες μας και να κινηθούμε θεσμικά και οργανωμένα, προχωρώντας στη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών”.

Το “Μητρώο Εθελοντών” θα λειτουργήσει ως βάση δεδομένων προσωπικών στοιχείων των εθελοντών αλλά και των επιλογών τους ως προς την εθελοντική εργασία που επιθυμούν να προσφέρουν καθώς και του δυνατού διαθέσιμου χρόνου τους.

Στόχος είναι η ανάληψη όμορφων πρωτοβουλιών και η οργάνωση κοινών δράσεων για το καλό του τόπου μας και του μόνιμου πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Δημαρχείο Αργιθέας και ειδικότερα στα τηλέφωνα: 2445350401-402-403.


  ΝαιΌχι


  ΝαιΌχι

  Δηλώνω και αποδέχομαι ότι :
  1. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου Αργιθέας.
  2. Δεν εντάσσομαι στο έμμισθο προσωπικό και ώς εκ τούτου καμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι αυτού.
  3. Καμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Δήμου Αργιθέας λόγω της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτόν.
  4. Το υλικό που ο Δήμος θα μου παράσχει για την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων που αναλαμβάνω, καθώς και το παραγόμενο αποτέλεσμα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν και ώς εκ τούτου δεν εξαρτώ κανένα δικαίωμα.
  5. Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέψω το υλικό που μου έχει δοθεί για τον λόγο αυτόν.
  6. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών δράσεων και εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται από τον εκάστοτε αρμόδιο συντονιστή.
  7. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητες μου ή να αφαιρέσει μέρος των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω εάν υφίσταται λόγος.
  8. Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου Αργιθέας.
  9 Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια μου κατά την διάρκεια εθελοντικής δράσης είμαι εγώ ο ίδιος και κανένας άλλος.