ΣΧΟΟΑΠ

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ: ΜΠΕ - ΑΣΠΗΕ ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ 28042021 ------ ΑΓΚΑΘΑΚΙ: ΜΠΕ ΑΓΚΑΘΑΚΙ_DS ------ ΚΟΡΥΦΕΣ: ΜΠΕ ΚΟΡΥΦΕΣ - ΤΕΡΝΑ_printab, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχν. έκθ. οδοποιίας final_print

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αφορά στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Αχελώου, Δήμου Αργιθέας,...

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας Δήμου Αργιθέας

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας Δήμου Αργιθέας που συντάχθηκε σύμφωνα με τη...

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Αργιθέας έχει παραλάβει το φάκελο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Χωρικής και...
spot_img