ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Αργιθέας έχει παραλάβει το φάκελο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν βρίσκεται όλο το υλικό της μελέτης και είναι πλήρως προσβάσιμο, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να βρει όλα τα στοιχεία και να διατυπώσει εγγράφως (ενδεχομένως και ηλεκτρονικά) και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς το δήμο ή την Π.Ε. Καρδίτσας, έως 20 Σεπτεμβρίου 2016.

1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

3. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ R1