ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αφορά στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Αχελώου, Δήμου Αργιθέας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Εκπονείται σύμφωνα με το από 07-08-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης που υπογράφηκε μεταξύ της σύμπραξης των αναδόχων της μελέτης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» – ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ – «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εκπονείται στα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Αχελώου, σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστριας (Ν. 2539/1997, ΦΕΚ 244Α΄/1997) και νυν Δημοτικής Ενότητας Αχελώου, σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010).

 

Τα σχετικά αρχεία της Μελέτης

A.3.1.pdf

Α.3.3.1-3.2.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Αρδάνοβο.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Γριμπιανά.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Δένδρος & Νεοχώρια.pdf

4.549.547 Π 3.1-3.2-3.3γ_Καταφύλλι, Κελλάρια & Ταξιάρχης.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Μάραθος & Μελάνυδρο.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Μακρύκαμπος, Αργύρι & Μεγάλη Πέτρα.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Ξεράκια, Νούλες, Πλάγια & Βραγκιανά.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Πράβα & Συκιά.pdf

Π 3.1-3.2-3.3γ_Ρόγκια.pdf

Π.2.1.pdf

ΣΧΟΟΑΠ.Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών Β1(scan)_2017.pdf

ΤΕΥΧΟΣ ΣΜΠΕ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ.pdf