Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Ανθηρό την 27η  Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Ο Δήμαρχος

 Λάμπρος Τσιβόλας

                                                    

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4339  /23-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή  του σχεδίου προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ. Δήμου Αργιθέας οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  2ο

 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου  για το οικονομικό έτος 2018

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

 Κατσιάνη

Γεώργιο

2

Καραγεώργο

Αθανάσιο

3.

Παλαμά

Γεώργιο

4.

Τουραλιά

Νικόλαο

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF