Δημοτικές Κοινότητες και Οικισμοί

Ο Δήμος Αργιθέας αποτελείται από 3 δημοτικές ενότητες. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε τοπικές κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα:

* Να σημειωθεί πως οι φωτογραφίες για όλες τις Τοπικές Κοινότητες στη συγκεκριμένη ενότητα της σελίδας έχουν «τραβηχτεί» από τη φωτογράφο Ελεάννα Κουρκουλοπούλου στο πλαίσιο της έκδοσης του νέου ταξιδιωτικού οδηγού της περιοχής μας, ενώ τα πνευματικά δικαιώματα έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Αργιθέας. Σε άλλα σημεία της ιστοσελίδας έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες από την προηγούμενη ιστοσελίδα.

Επίσης, για το περιεχόμενο των κειμένων έχουν αξιοποιηθεί στοιχεία που με μεγάλη προθυμία συνέλεξαν και διέθεσαν προς δημοσίευση προσωπικότητες της Αργιθέας. Αξίζει να υπογραμμιστεί, πως αρκετά σημεία σε πολλές κατηγορίες της ιστοσελίδας (όπως είναι ενδεικτικά η υποενότητα «Περιοχή της Αργιθέας») ή άρθρα με εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν μείνει αυτούσια ή έχουν αξιοποιηθεί από την προηγούμενη ηλεκτρονική έκδοση της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.

Για τυχόν διορθώσεις, προσθήκες ή παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Αργιθέας, ώστε να ενσωματωθούν.