Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας Δήμου Αργιθέας

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας Δήμου Αργιθέας που συντάχθηκε σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 201418/6121/3- 11-2015 έγγραφό), η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις του αναδόχου σχήματος για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των φορέων (που γνωμοδότησαν) και περιλαμβάνει επιπλέον παρατηρήσεις.

Η Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας είναι μια ηπειρωτική, ορεινή περιοχή του κεντρικού κορμού της χώρας, στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, και χαρακτηρίζεται ως το πιο δυσπρόσιτο σημείο της Ελλάδας. Το ανάγλυφο της χαρακτηρίζεται από υψόμετρα μεταξύ 700 μ. και 2.200 μ. (1.015 μ. μέσος σταθμικός κατά ΕΣΥΕ, 2001), έντονες κλίσεις, χαράδρες, σπήλαια και φυσικούς καταρράκτες. Το έντονο γεωανάγλυφο και το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο που συνίσταται από πληθώρα φυσικών πηγών, ρεμάτων και χειμάρρων ευθύνονται για την ποικιλομορφία του φυσικού τοπίου και μια σημαντικού εύρους βιοποικιλότητα. Η περιοχή της Ανατολικής Αργιθέας οριοθετείται «φυσικά» από τις κορυφογραμμές μεγάλων ορεινών όγκων των Αγράφων που συμβάλλουν σε κοιλάδες χαμηλότερων υψομέτρων. Στις πλαγιές των κοιλάδων και των γύρω βουνών είναι χτισμένοι οι οικισμοί της περιοχής, τυπικά παραδοσιακά χωριά της ορεινής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας αφορούν στο πλούσιο φυσικό απόθεμα, για το λόγο αυτόν και ενδείκνυται ο περιβαλλοντικός – φυσιολατρικός – ορειβατικός – περιηγητικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός, στο αξιόλογο αρχιτεκτονικό και αρχαιολογικό απόθεμα, στην πλούσια τοπική παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά, στις παραδοσιακές δομές και δραστηριότητες. Έτσι, η περιοχή συγκεντρώνει αρκετές προοπτικές για ήπια ανάπτυξη, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση και αναβάθμιση των δικτύων βασικών υποδομών και συγκεκριμένα της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης και ειδικά του οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΑΝ.ΑΡΓΙΘΕΑ_Β2

 

 Χ Α Ρ Τ Ε Σ

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ