Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ:
ΜΠΕ – ΑΣΠΗΕ ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ 28042021

——

ΑΓΚΑΘΑΚΙ:
ΜΠΕ ΑΓΚΑΘΑΚΙ_DS

——

ΚΟΡΥΦΕΣ:
ΜΠΕ ΚΟΡΥΦΕΣ – ΤΕΡΝΑ_printab,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχν. έκθ. οδοποιίας final_print