Ἀπὸ τ΄ ἄγραφα: Ἡ ἄγραφη ἱστορία, παλαιά, νεωτέρα καὶ σύγχρονος τῶν θρυλικῶν Ἀγράφων της Πίνδου, τῆς Ἀργιθέας καὶ τῶν χωριῶν της

Προς τα πίσω δε γυρίζουμε ποτέ το βήμα μας παρά μόνο το βλέμμα μας- αυτό το δεύτερο είναι αδήριτη ανάγκη. Απ΄ τη δέσμευση του χρόνου, ως βασική παραμέτρου ζωής, ο άνθρωπος απαλλάσσεται με τη γνώση και τη δημιουργία. Το ιστορικό βιβλίο έρχεται να ικανοποιήσει το πρώτο, τη γνώση, και να βοηθήσει έτσι στη δημιουργία.

Ο Δήμος Αργιθέας, πιστεύοντας πάντα ότι τα βιβλία είναι σηματοδότες και δρομοδείκτες ζωής, προβαίνει, στο μέτρο του δυνατού, στον έμπρακτο σεβασμό προς το βιβλίο. Φέτος επιλέξαμε την επανέκδοση του βιβλίου «Από τ΄ άγραφα» του Αργιθεάτη μετανάστη στην Αμερική ιερέα Γεωργίου Δ. Στάθη. Πρωτοεκδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και επανεκδόθηκε από τον ίδιο συμπληρωμένο το 1971.

Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας των Αγράφων και ειδικότερα της Αργιθέας. Αξιοποίησε το σοβαρό υλικό γραπτών πηγών ως την εποχή του αλλά και τη Θουκυδίδεια τακτική της αυτοψίας. Εξάλλου ο ίδιος έζησε για αρκετά χρόνια στη Στεφανιάδα και είχε προσωπική εμπειρία του αντικειμένου της Ιστορικής του μελέτης. Όμως, ανήσυχος ερευνητής, ιστοριοδίφης και εν τέλει συγγραφέας ιστορικού βιβλίου συγκέντρωσε και κατέγραψε όλο αυτό το ιστορικό υλικό στο βιβλίο του «Από τ΄ Άγραφα».

Παρόλο που ο ίδιος δήλωνε «δεν επιζητώ δάφνες συγγραφέως ούτε φιλοδοξώ δόξαν ιστορικού ερευνητού» η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή προσπάθεια και αυτό τεκμαίρεται και απ΄ το γεγονός ότι πολλοί αξιοποίησαν το περιεχόμενο του βιβλίου του.

Ως άλλος Μακρυγιάννης, προλογικά καταθέτει «εις αυτούς τους τιμίους αγωνιστάς της ζωής, τους πατριώτας, φίλους και συγγενείς, αφιερώνω το βιβλίο μου αυτό» και επιλογικά εξομολογείται «ο αναγνώστης ας κάμει μόνος του τας δεούσας συγκρίσεις».

Ο Δήμος Αργιθέας, επανεκδίδει το βιβλίο, δίκην μνημοσύνου στον Αργιθεάτη ιερέα και ιστορικό παπα Γιώργη Στάθη.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ του δημάρχου Αργιθέας κ. Λάμπρου Τσιβόλα στην τρίτη Έκδοση

Το βιβλίο «Από τ΄ άγραφα» του παπα Γιώργη είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια να καταγραφεί η συνολική ιστορία των Αγράφων και της Αργιθέας από την αρχαιότητα έως την εποχή που έζησε.  Ξεκινώντας με κεντρικό πυρήνα τη Στεφανιάδα, το γενέθλιο τόπο,  επεκτείνεται στη γύρω από αυτήν περιοχή της Αργιθέας και ευρύτερα την περιοχή των Αγράφων. Το έργο του αξεπέραστο ως σήμερα, αποτελεί ακόμη σημείο αναφοράς πολλών μετέπειτα ερευνητών  στις επιμέρους εργασίες τους, χωρίς ποτέ κανένας να τολμήσει το εγχείρημά του.

Το βιβλίο γράφτηκε στην Αμερική, καθότι μετανάστης ο ίδιος,  και εκδόθηκε στην Ελλάδα  στα μέσα της δεκαετίας του 50, με τα στοιχεία που είχε συλλέξει από διηγήσεις γερόντων, τις λιγοστές γραπτές πηγές αλλά με την επιτόπια αυτοψία, περιδιαβαίνοντας τα χωριά της Αργιθέας.

Η δεύτερη  έκδοση του βιβλίου το 1971 πραγματοποιήθηκε στην Αμερική (DETROIT, MICHIGAN), όπου ζούσε και όπως εξηγεί ο ίδιος, ήθελε να είναι κοντά ώστε να παρακολουθεί την έκδοση και να αποφύγει τα σφάλματα της πρώτης έκδοσης. Στη δεύτερη έκδοση αξιοποιώντας  στο έπακρο την ιστορική έρευνα και τις ιστορικές πηγές ανασκεύασε ορισμένα σημεία και προσέθεσε νέα. Σήμερα, αν ήταν παρόν, σίγουρα θα προσέθετε πολλά νέα στοιχεία και θα έβλεπε την επαλήθευση πολλών συμπερασμάτων του μέσα από την αρχαιολογική έρευνα.

Ήδη το βιβλίο έχει εξαντληθεί προ πολλού και είναι δυσεύρετο, υπάρχει μόνο σε ορισμένες βιβλιοθήκες και στο αρχείο κάποιων πατριωτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας αναγνωρίζοντας  και τιμώντας το έργο του παπα Γιώργη ομόφωνα αποφάσισε να  το επανεκδώσει, υιοθετώντας τα λόγια του «…ίσως η γνώσις της ιστορίας του τόπου μας και η μελέτη των εξ αυτών συμπερασμάτων, να βοηθήσωσι και συντελέσωσιν εις την πνευματικήν και κοινωνικήν πρόοδον του τε τόπου και των κατοίκων του…».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ευχαριστεί τις κόρες του, κυρίες Νίνα Βακράτση και Τούλα Οικονόμου, που μας εκχώρησαν τα πνευματικά δικαιώματα, για να πραγματοποιηθεί η έκδοση αυτή.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ


Το βιβλίο σε μορφή PDF

Σελίδα 003 – 116

Σελίδα 117 – 217

Σελιδα 218 – 316