Αφιέρωμα στον Πάνο Π. Καψάλη: Ποιητικό Ανθολόγημα

                                                          Η παραγωγή Πολιτισμού ως αντίσταση στην παρακμή

Η ανάδειξη των Ανθρώπων που υπηρέτησαν σε ολάκερη τη ζωή τους την τέχνη στην όποια μορφή της, είναι πέρα από απότιση τιμής και αναγνώρισης, η στοιχειώδης προσφορά μας στον πολιτισμό και στα πολιτιστικά δρώμενα της Αργιθέας μας.

Το καθήκον μας επιτείνεται περαιτέρω, όταν αυτοί οι πνευματικοί Άνθρωποι, γεννήθηκαν, ανδρώθηκαν, αγάπη σαν, δημιούργησαν και υπηρέτησαν τον ορεινό τόπο μας ως δάσκαλοί του, στις δύσκολες εποχές του.Ο Πανούλας μας έγραψε «τραγούδια αμέτρητα» κι αυτή τη φορά «το σπίτι του» υποχρεούται, τουλάχιστον, να τον καταγράψει στην «ονειροφαντασία» του.

Πάνο Καψάλη, δεν ξέρω αν η ποίηση θα σε γράψει στις δικές της σελίδες, ο δήμος των Αργιθεατών όμως θα σου δώσει την ανταποδοτική ευθύνη του, για να ακουστούν στα πέρατα, τα τραγούδια σου.

Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των Αργιθεατών.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας Λάμπρος Γ. Τσιβόλας


Ο Πάνος Καψάλης (1936-1982) εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ποιητής, άφησε ποικίλο έργο, για το οποίο, με αγάπη πολλή, χρόνια τώρα έχει κινητοποιηθεί μια τριάδα συμπατριωτών του: ο Παναγιώτης Χόντζιας, ο Δημήτρης Καψάλης και ο Χρυσούλης Λαμπερής, για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τα σωζόμενα έργα του. Και ήταν ομόφωνη η απόφαση σαν πρώτο δείγμα λογοτε- χνικού μνημόσυνου (και με την ευκαιρία των ογδόντα χρόνων από τη γέννηση του), να εκδοθεί μια ανθολογία ποιημάτων του, που υπερβαίνουν τα 200. Ο αναγνώστης θα συναντήσει στα προλεγό- μενα του βιβλίου και χρήσιμες πληροφορίες για τη βιογραφία του καθώς και μια   πρώτη προσέγγιση στο ποιητικό του έργο.

Με το «Ποιητικό Ανθολόγημα Πάνου Καψάλη» δίνεται μια συνοπτική εικόνα και αποτίμηση ενός ευαίσθητου, λυρικού και στοχαστικού ποιητή, που τίμησε τον γενέθλιο τόπο του και τον νοσταλγεί αιώνια τραγουδώντας:

Θέλω και πάλι να βρεθώ σης ράχες των Αγράφων Εκεί πούν’ όλα όμορφα σαν πινελιές ζωγράφων…


Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης «ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΑ» Πάνου Π. Καψάλη είχαν οι:

Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παναγιώτης Θ. Χόντζιας, συνταξιούχος δάσκαλος

Χρυσούλης Γ. Λαμπέρης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός σύμβουλος

Δημήτρης Π. Καψάλης, συνταξιούχος οδοντίατρος

Πολλές ευχαριστίες στον Κώστα Π. Καψάλη αδερφό του Πάνου Π. Καψάλη, που παρέδωσε στους παραπάνω ό,τι διέσωσε από το λογοτεχνικό έργο του συγγραφέα.

Η δαπάνη της έκδοσης του παρόντος χρηματοδοτήθηκε πλήρως από το Δήμο Αργιθέας. Πολλές, επίσης, ευχαριστίες στο Δήμαρχο κ. Λάμπρο Τσιβόλα και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

 

 Ολόκληρο το βιβλίο σε μορφή PDF

 

Το εξώφυλλο του βιβλίου και φωτογραφίες από την παρουσίασή του στα Πετρίλα στις 7 Αυγούστου 2016