Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 31-10-2016 και ώρα 13:30

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 31-10-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 Βασίλης Στεργίου

                                                     

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  31-10-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    4452   /27-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 11η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2016-  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:  2ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για  “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 28 kVA ( Νο 2) σε  αυθαίρετο  Δημοτικό κτίριο  με αριθμό παροχής 41602745-01 στη διεύθυνση  Ανθηρό”».

Θέμα:  3ο

Ανάκληση την αριθ. 98/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα «Περί Ορισμού  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου  ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά οκτώ στύλους στην θέση « Κουλούρια» Αργυρίου, προς στάβλο Μπαμπάτσικου Βασίλειο”»  και απαλλαγής του υπαλλήλου-υπολόγου».   

Θέμα:  4ο

Ανάκληση την αριθ. 99/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα «Περί Ορισμού  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου  ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Παλιάμπελα» Αργυρίου, πλησίον  στάβλο Τσιβόλα Κοσμά”» και απαλλαγής του υπαλλήλου-υπολόγου».

 

Ολόκληρη η ΄πρόσκληση σε μορφή PDF