Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ)

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 2η ειδική συνεδρίαση του Σώματος, την Παρασκευή 26-04-2024 και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/2023 (Α΄ 163) «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής –προσθήκη άρθρου 67Α στον 3852/2010» με μοναδικό θέμα συζήτησης: Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 Ο Δήμος Αργιθέας υπέβαλε  πρόταση   στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)   με κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: 2021-2022, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπλασης: Α) της πλατείας στον οικισμό  “Αργυρέικα” της Τοπικής Κοινότητας Πετρίλου και Β) της πλατείας στον οικισμό “Νεοχώρια” της Τοπικής Κοινότητας Βραγκιανών, για την οποία μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ονομαστεί “Πλατεία Καθηγητή Λάμπρου Μαργαρίτη”. Παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν εκδόθηκε απόφαση ένταξης του έργου και εάν όχι σε τί στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης

Όλγα Hλ. Κορλού, Δημοτική Σύμβουλος, επικεφαλής  της παράταξης “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΘΕΑ¨”

2 Ενημέρωση για την πορεία του έργου που αφορά τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού στον οικισμό “Κούκος” της Τοπικής Κοινότητας Ανθηρού και συγκεκριμένα εάν ολοκληρώθηκε το έργο σύμφωνα με τη μελέτη.

Αθανάσιος Θεοδωράκης, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης  “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΘΕΑ”

3 Ενημέρωση για τις μισθώσεις δημοτικών ακινήτων από  το Δήμο Αργιθέας σε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για εγκατάσταση κεραιών και συγκεκριμένα πόσες συμβάσεις μισθώσεως υφίστανται συνολικά,  ποιά ακίνητα αφορούν, τα ποσά που εισπράττει ο Δήμος από τα μισθώματα και εάν τυχόν υπάρχουν απαιτήσεις του Δήμου από τα μισθώματα.

Κωνσταντίνος Κούτσικος, Δημοτικός Σύμβουλος  της παράταξης  “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΘΕΑ”

4 Στα τέσσερα χωριά του πρώην Δήμου Αχελώου δεν υπάρχει καθόλου οδική σήμανση. Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πινακίδων των κατευθύνσεων.

Υπάρχει  η δυνατότητα ανάλογου προγραμματισμού;

Επίσης να με ενημερώσετε για τον προγραμματισμό καθαρισμού των δρόμων προς τους βοσκότοπους.

Στεργίου Ηλίας
Δημοτικός Σύμβουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 Στα χωριά  του πρώην Δήμου Αχελώου, ενόψει του Πάσχα, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση της καθημερινότητας:

–  Καθαρισμός δρόμων
–  επισκευή δικτύων ύδρευσης
–  Φωτισμός

Υπενθυμίζω την ανάγκη έγκαιρου καθαρισμού των δρόμων προς τους βοσκότοπους. Ο δρόμος προς το βοσκότοπο ” Λάκκος” παραμένει ακαθάριστος επί δεκατέσσερα χρόνια.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τον προγραμματισμό επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων.

Παπαϊωάννου Ιωάννης

Πρόεδρος

Κοινοτικού Συμβουλίου Βραγκιανών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ