Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στο δρόμο Μουζάκι – Ανατολική Αργιθέα (στο Πευκόφυτο) την Παρασκευή (26/4) για εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας και μετά από σχετικό αίτημα της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, στη συμβατική θέση 1056 του οδικού τμήματος 3.6 (από διασταύρωση Πευκόφυτου – Δρακότρυπας έως Άγιο Νικόλαο), οι οποίες βρίσκονται εντός του οικισμού Πευκόφυτου την Παρασκευή  (26/04/2024) και κατά τις ώρες από 09:30 έως 12:30 για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στις προαναφερθείσες οδούς θα είναι τμηματική και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.