ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 -Για την πρόσληψη προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων) με σύναψη σύμβασης  εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων έργου) στο Δήμο Αργιθέας (ΣΟΧ: 3/2023) συνεδρίασε και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα όπως αναφέρονται στους πίνακες (μορφή PDF): ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3.2023_Ψ3ΑΔΩΨ3_73Θ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 10/01/2024 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 22/01/2024 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΑΔΑ: Ψ3ΑΔΩΨ3_73Θ