ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΣΟΧ2/2023)

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Αργιθέας για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ Δασκάλων. Αναρτώνται οι...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΩΣ 13-09-2023

Λόγω της θεομηνίας DANIEL που έπληξε την περιοχή μας αλλά και ολόκληρη τη Θεσσαλία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών για την ασφάλιση των...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.3175/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τελικος Πινακας αργιθέα 2023 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να...

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα του Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού από το Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αργιθέας,...

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων  για το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ και 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ)...

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να...
spot_img