Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό (Α)

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  29-11-2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    29-11-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4575  / 24-11-2023

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Γ΄  τριμήνου 2023  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
Θέμα:  3ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση για την από 4510/21-11-2023 αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Λάρισας της εταιρίας με την επωνυμία « ΚΩΤΟΥΛΑΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Θέμα:  4ο «Ορισμός δικηγόρου για μελέτη ποινικής δικογραφίας και υποστήριξη μαρτυρικών καταθέσεων των Προέδρων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αργιθέας, ήτοι του Κίσσα Σωτήριου, του Κωτή  Γεώργιου, του Καμζέλη Βασίλειου, του Γιαννακάκη Χρήστο, του Λαμπέρη Αθανάσιου, του Μανίκα Δημήτριου, του Καραμπίνη Λάμπρου, του Παπαδόπουλο Κωνσταντίνου, του Φλώτσιου Κωνσταντίνου, του Μαντζιούρα Χρήστου- Λουκά, του Μπίνα Παναγιώτη, του Καραχάλιο Δημήτριου, του Ρούπα Γεώργιου, του Αναστασίου Στυλιανού, του Σακαρίκου Παντελή, του Θάνου Γεώργιου, του Πούπη Δημήτριου, του Παναγιώτου Ηλία, του Φρύδα Νικόλαου και του Νικολάου Παναγιώτη, οι οποίοι καλούνται ως μάρτυρες στο Πταισματοδικείο Καρδίτσας, ενόψει της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel».
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.835,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος