Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  29-11-2023  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  29-11-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4576  / 24-11- 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  οικονομικού  έτους 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολές  σχολικών μονάδων Δήμου Αργιθέας  για το σχολικό  έτος 2024-2025.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 13 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 14 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  και ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή παρακολούθησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Σεισμών  «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Πλημμυρικών Φαινομένων  «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Χιονοπτώσεων και Παγετού «ΒΟΡΕΑΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός ΣταθμόςΠαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW στη θέση “Σπιτάκι” στις Τ.Κ. Καρυάς, Μεσοβουνίου, Πετροχωρίου & Κουμπουριανών του Δήμου Αργιθέας και στην Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 86/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.835,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου  «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ιστορικό-Εκκλησιαστικό &Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου  «ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  15ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                  

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Καρανίκα Παναγιώτα Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου