Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την ΠΕΜΠΤΗ 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις     31-5-2018  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ    και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                                  

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 31-5-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     1710  / 25-5-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

5η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  3ο

 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – έργων – εργασιών,  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή – κατανομή  ποσού 218.500,00 €  σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  5ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.380,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2018 ( Β΄ Κατανομή).

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανθηρού στη θέση «Ποταμιά» πλησίον οικίας Ηλία Παπαδόπουλου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την A΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για έγκριση οικονομικής βοήθειας σε άπορο δημότη για σοβαρούς λόγους υγείας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣΙΑΣ)».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  10ο

Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου.(Α.Μ.6/2018) και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  11ο

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με αίτημα σύναψης μισθωτηρίου για  την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδική ονομασία “242 2318 ΚΑΒΑΚΙΑ”, σε δημοτική δασική  έκταση εμβαδού 625 τ.μ., στη θέση  «Τρία Σύνορα», στην Τ.Κ. Πετρίλου, Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας  Δήμου Αργιθέας.

    Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με αίτημα σύναψης μισθωτηρίου για  την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδική ονομασία “242 2420 ΒΑΤΗΡΗ”, σε δημοτική δασική  έκταση εμβαδού 625 τ.μ., πλησίον του οικισμού  «Βατήρη», στην Τ.Κ. Βραγκιανών, Δ.Ε. Αχελώου Δήμου Αργιθέας.

    Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  15ο

Συζήτηση  και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση «Τσομπρέλο» της Τ.Κ Λεοντίτου.

    Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:  16ο

 Εφαρμογή  νόμου 4483/2017(αρθρο33)και ΚΥΑ 11836/17-4-2018 περί καταβολής αποζημίωσης στα μέλη ΔΣ-λήψη σχετικών αποφάσεων.

    Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

   Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεδριάσεις  του ΔΣ  ΑΡΓΙΘΕΑΣ σε Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, κοινότητα Πετρίλου  και Δ.Ε. Αχελώου, κοινότητα Βραγκιανών, σύμφωνα με ν.3852/2010 -άρθρο 67 Παρ.10. – Ορισμός χρόνου.

 Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF