Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11-11-2016 και ώρα 15:00

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ  στις  11-11 -2016  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα    15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                              

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 11-11-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     4628 / 7-11- 2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

12η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  2ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών –μελετών – προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 3ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 4ο    

Έγκριση μελέτης καυσίμων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 5ο

Έγκριση τεχνικού προγράμματος  οικον. έτους 2017

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρησης τμήματος αίθουσας (60 τ.μ.) σε κτίριο του Δήμου Αργιθέας (θέση Αγορασιά) για τη στέγαση γραφείων του Εθνικού Κτηματολογίου. Εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή/συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον δήμο Πλαστήρα, για την Ιταλική Μεραρχία Pinerolo.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατασκευή του βορείου τμήματος του οδικού άξονα Ε65

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  9ο

Ορισμός μελών για την σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

  

                                           Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Κωφός

Ιωάννης

Παράσχος

Κων/νος

10.

Παπακώστας

Δημήτριος

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Καρανίκας

Βασίλειος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF