Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 12:30

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ  την 25-11-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 Βασίλης Στεργίου

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 25-11-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4799 /21-11-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα: 1ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για «Δαπάνη μεταβίβασης οχημάτων στο νέο Δήμο Αργιθέας   από την   δωρεάν διάθεση (2) μεταχειρισμένων   αυτοκινήτων από την Τράπεζα της Ελλάδος».

Θέμα: 2ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πετρίλου στον οικισμό “Βρυσούλες” με κωδικό πελάτη 4415125410182027 “».

Θέμα: 3ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για ” Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Στεφανιάδας στον οικισμό Αετοχώρι στη θέση “Κάμποι” με κωδικό πελάτη 4415560680182021″».

Θέμα: 4ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού   για ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού   στην θέση « Παλιάμπελα» Αργυρίου, πλησίον στάβλο Τσιβόλα Κοσμά”».

Θέμα: 5ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού   για ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά οκτώ στύλους στην θέση « Κουλούρια» Αργυρίου, προς στάβλο Μπαμπάτσικου Βασίλειο”».

Θέμα: 6ο

Ανάκληση την αριθ. 100/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα   «Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου» και απαλλαγής του υπαλλήλου-υπολόγου».

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Αρκούδα

Στυλιανή

2

Ζιώγας

Παναγιώτης

3.

Κατσιάνης

Γεώργιος

4.

Παλαμάς

Γεώργιος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Αργυρός

Γεώργιος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Καρανίκας

Βασίλειος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF