Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  21-03-2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς                                                                     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ    21-03-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 1456/15-03-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
Θέμα:  2ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ».
Θέμα:  3ο «Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των έντονων κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Περιβόλι “Κρανιές” της Τ.Κ. Καλή Κώμης της Δ.Ε Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης».
Θέμα:  4ο «Περί έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης».
Θέμα:  5ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ – ΑΡΓΙΘΕΑΣ».
Θέμα: 6ο  Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Βραγκιανών».
Θέμα:7ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Πετρίλου».
Θέμα: 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης 1.887,16 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.(Α’ Κατανομή)
Θέμα: 9ο Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028
Θέμα  10ο Έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
Θέμα  11ο Παράταση του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών   συμμέτοχης των οικονομικών φορέων του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΦΑΣΗ)».

(Α/Α Διαγωνισμού: 190328)

Θέμα  12ο Παράταση του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών συμμέτοχης των οικονομικών φορέων της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθεας

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
 Πούλιος
Χαράλαμπος
2.
Καμπούρης
Δημήτρος
3.
Κούτσικος
Κωνσταντίνος