Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023: Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς στην Αργιθέα (κατηγορία κινδύνου 3) – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση – Καμία εργασία στην ύπαιθρο

Στην Π.Ε. Καρδίτσας  προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) και στην Αργιθέα Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αργιθέας παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα σύμφωνα με το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ

Καμία εργασία στην ύπαιθρο

Οι πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο και οποιαδήποτε ενέργεια  από την οποία μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά (ρίψη αναμμένου τσιγάρου, καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κάπνισμα μελισσών, χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα, χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.ά.).

Σε περίπτωση που αντιληφθούν  καπνό ή φωτιά οι πολίτες καλούνται  να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 και τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112  και να  ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας απόφαση απαγόρευσης  κυκλοφορίας  εκδίδεται  για περιοχές όπου προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 3 (Υψηλή), κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) ή κατηγορία 5 (κατάσταση συναγερμού), βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π..

Οδηγίες αυτοπροστασίας  προς τους πολίτες  στον σύνδεσμο:

Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς στην Αργιθέα (κατηγορία κινδύνου 3) – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση – Καμία εργασία στην ύπαιθρο