ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017  Α) ΕΣΟΔΑ 1...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ): ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ): ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017     Σε μορφή PDF  

Επικύρωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α) Των άρθρων 65, 72,...
spot_img