ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 - Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
spot_img