Έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου