Απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας για την Τρίτη 22 Αυγούστου

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και προέδρου του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε. Καρδίτσας Κ. Νούσιου και μετά την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 με Δείκτη Κατηγορίας 3 (ΥΨΗΛΟ) για την Π.Ε. Καρδίτσας αποφασίζεται:

1) Την προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και περιοχές ειδικής προστασίας της Π.Ε. Καρδίτσας, για αύριο Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στο βαθμό 3 και θεωρείται ΥΨΗΛΟΣ, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γ.Γ.Π.Π.

2) Την άμεση τήρηση της εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου καθ’ όλη το χρόνο που διαρκεί η κατηγορία 3 και άνω στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και ιδιαίτερα για τις κατωτέρω εκτάσεις όπως προτάθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες:

Περιοχή Δασαρχείου Καρδίτσας
-Δασικές περιοχές μέχρι το υψόμετρο των 600μ
-Δασικές περιοχές Natura
-Δημοτικό δάσος Παπαράντζας
-Δάσος Μεταμορφώσεως
-Δάσος Ανωγείου
-Δάσος Προφήτη Ηλία Καρδιτσομάγουλας

Περιοχή Δασαρχείου Μουζακίου
-Αισθητικό Δάσος Μαυροματίου
-Δημοτικό Δάσος Μουζακίου-Πορτής
-Δημοτικό Δάσος Μουζακίου θέση “Επισκοπή