Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  21-08-2023  ημέρα Δευτέρα   και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  21-08-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   3306/ 21-08 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη Β’ Τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων Τακτικού προσωπικού του Δήμου έτους 2024
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  5ο Έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ. Βραγκιανών στον οικισμό Ρόγγια».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 12 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  11ο Τροποποίηση της με αριθ. 25/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «αποδοχής Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για του Άστεγους» ως προς τον ορισμός της Ομάδας Έργου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  12ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού στην υπό σύσταση Δημοτική Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) με την Επωνυμία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.
 Εισηγητής: Δήμαρχος Ανδρέας Στεργίου
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του “Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 2,64 MW στο Ρέμα “ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ” στη θέση ΔΙΠΟΤΑΜΑ του Δήμου Αργιθέας στο Νομό Καρδίτσας”
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 15 MW της INTRAKAT ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε., στη θέση “Χονδροσπάνι” της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  15ο Έγκριση ή μη σχεδίου καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής του Φορέα μας Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας για το έτος 2024
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Καρανίκα Παναγιώτα Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου