Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  21-08-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    21-08-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   3313/17-08-2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Β΄  τριμήνου 2023  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
Θέμα:  3ο Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των έντονων κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Περιβόλι “Κρανιές” της Τ.Κ. Καλή Κώμης της Δ.Ε Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
Θέμα:  4ο Περί έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
Θέμα:  5ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση των όρων δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων έργων οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (φορτηγό) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 64-7131.02 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού( φορτηγό) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» & 30-7132.02 «Προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου» και συγκρότηση επιτροπής.
Θέμα:  6ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , έγκριση των όρων δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης διενέργειας προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό «Ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού 64-7131.03 ««Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» και συγκρότηση επιτροπής.
Θέμα:  7ο «Έγκριση μελέτης , καθορισμός, έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας».
Θέμα:  8ο «Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Θέμα: 9ο Έγκριση της  μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης του έργου: Διαμόρφωση εισόδου και χώρων αναψυχής στην Τ.Κ. Βλασίου .
Θέμα: 10ο Έγκριση των υπ΄αριθμ.101/2023,169/2023,171/2023 Αποφάσεων  Δημάρχου.
Θέμα:  11ο Ορισμός δικηγόρου για  παρεμβάσεις στο ΣΤΕ για τα αιολικά στην περιοχή του

Δήμου Αργιθέας (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  «ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ-ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ ΙΣΧΥΟΣ 41,4 MW ΜΕ ΠΕΤ ΕΡΓΟΥ: 2205766518 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΑΖΑΡΜΑΣ – ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ)

 

Θέμα:  12ο Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης και υπεράσπισης του δημοτικού συμβούλου Τσιατσιάνη Ηλία σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του (πρώην Αντιδημάρχος)

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος