Συνεδρίαση του Δ.Σ. Αργιθέας την Τετάρτη 29/9/2021

Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ή με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Τετάρτη   29-9-2021  και ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  29-09-2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2926/ 24-09- 2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 10η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
 Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη τριών  (3) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.300,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2021  ( Γ΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  3.000,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και  συντήρηση των  Σχολικών κτιρίων του Δήμου.
 Εισηγητής: Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με  τον αναπληρωτή του    στην αστική μη κερδοσκοπική  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί Έγκρισης Συνεργασίας με τους Δήμους Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Κορλού Όλγα
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί ορισμού εκπροσώπου στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Κατούνας (Α.Σ.Δ.Σ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
Θέμα:  8ο Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας