Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 29/9/2021

Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ή με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθούν δύο   Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Τετάρτη   29-9-2021  και ώρα 12:00 και 14:00 αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 10η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021
Θέμα:  2ο Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «Βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών»
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων  εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 16/2020)».
Θέμα:  4ο

 

 

 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων  εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  ,1ης Συμπληρωματική σύμβασης , πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών  του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ(ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού ,1ο ΠΚΤΜΝΕ πίνακα του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ ».
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί για την συμμετοχή και ένταξη του Δήμου Αργιθέας  –  στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔ ΑΕ.
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί για: α) Την έγκριση του Οδικού Χάρτη για τη Σύσταση & Λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Δυτική Θεσσαλία (Μελέτη Βιωσιμότητας), β) Έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, γ) Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού και δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

 

Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχή δωρεάς συμπιεστή εδάφους από την εταιρεία ALPHA KAPPA DEVELOPMENT
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης στον ειδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε «υπέρ πυροπλήκτων»
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Αργιθέας για την αποτροπή διάδοσης του COVID-19

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Έγκριση υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»