Ενημέρωση κτηνοτρόφων για την κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020 στη Π.Ε. Καρδίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ενημέρωση κτηνοτρόφων για την κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020 στη Π.Ε. Καρδίτσας

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας γίνεται γνωστό στους κτηνοτρόφους του νομού ότι έχουν συνταχθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2020.

Κατόπιν τούτου και εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 και των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του, καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά  με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας (Αρμόδια γεωπόνος η κ. Ε. Καριώτου, τηλέφωνο 24413 55210), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να λάβουν γνώση για την ισχύουσα κατανομή έτους 2020.

Οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα χωροταξικής ανακατανομής, καλούνται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Υπηρεσία μας να αποστείλουν ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας [email protected]  εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για  χωροταξική ανακατανομή για το έτος 2020 (δικαίωμα ένστασης).

Με Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

 

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF.