Υποχρεώσεις Αμπελουργών σχετικά με το Αμπελουργικό Μητρώο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Υποχρεώσεις Αμπελουργών σχετικά με το Αμπελουργικό Μητρώο.

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 2454/2357853/2019, όλοι οι αμπελουργοί υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα αμπελοτεμάχια που καλλιεργούν με οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Η υποχρέωση αυτή αφορά και τους παραγωγούς με μικρές εκτάσεις μέχρι και ένα (1) στρέμμα, τα προϊόντα των οποίων προορίζονται για ιδιοκατανάλωση.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου που αποτελεί αντικείμενο δήλωσης στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι το 100 τετραγωνικά μέτρα (0,1 στρέμματα).

 

Για την ορθή καταγραφή του αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ του δικαιούχου
  • Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής (Συμβόλαιο ή Παραχωρητήριο ή Ενοικιαστήριο ή Ε9)
  • Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87

 

Η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης των αμπελοτεμαχίων στο πληροφορικό σύστημα του Αμπελουργικού μητρώου ορίζεται η Πέμπτη , 31 Δεκεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413 55249 και 2441355216 (αρμόδιος Γεωπόνος ο κ. Ε. Γκαραβέλος).

 

Καρδίτσα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

 

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF.