ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ...

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ...

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ» ...

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου...

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) - Βασιλάδες - Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου...

Σε προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή (τσαπάκι) προχωρά ο Δήμος Αργιθέας μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Αργιθέας (Ο.Τ.Α.), Ανθηρό , Τ.Κ.43060, Τηλέφωνο: 2445350410-413, Fax: 2445350418, E-mail: [email protected], Ιστοσελίδα: https://www. dimosargitheas. gr Πρόσβαση στα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Δήμος Αργιθέας  διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα   οικονομική   προσφορά   βάσει   τιμής   για   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019...

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ Η  μελέτη του έργου που αναφέρεται  στον ανωτέρω τίτλο συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου ΑΡΓΙΘΕΑΣ  και αφορά εργασίες...

Δημοπράτηση έργου για άσφαλτο στην Αργιθέα

Ο Δήμος Αργιθέας προκήρυξε δημόσια σύμβαση ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»  εκτιμώμενης αξίας 214.919,35 €...

Παρατείνετε έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 η κατάθεση προσφορών για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αχελώου και Αν. Αργιθέας του...

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία: «Συντήρηση υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και Δημοτικής Ενότητας...
spot_img