Κλιματική Ουδετερότητα- Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης

ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Στο τριήμερο Συνέδριο, με τίτλο: «Κλιματική ΟυδετερότηταΑπό την φιλοδοξία στην υλοποίηση Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης» στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2022 στα Καλάβρυτα

Διοργανωτές: «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΧΑΙΟΣ».

Τα έργα, οι δράσεις και οι τεχνολογικές καινοτομίες για τη θωράκιση από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση της Δυτικής Ελλάδας στην κλιματική ουδετερότητα, με αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, θα βρεθούν στο επίκεντρο του τριήμερου Συνέδριου, που πραγματοποιείται στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2022 στην ιστορική πόλη των Καλαβρύτων
με τίτλο: «Κλιματική Ουδετερότητα- Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης».

Από σημαντικούς ομιλητές, εκπρόσωπους της κυβέρνησης, κομμάτων, του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικών φορέων  και της επιχειρηματικότητας,  με ομιλίες και εισηγήσεις, σε θεματικές συνεδριάσεις και τραπέζια διαλόγου, στις εργασίες του Συνεδρίου παρουσιάζονται για τη Δυτική Ελλάδα, σε τρεις οργανωτικές ενότητες:

-ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή, όπως η διάβρωση των ακτών, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές, στιγμιαίες πλημμύρες, διαχείριση αποβλήτων, ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, θέματα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίηση των δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας,  του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Ακόμη τα μεγάλα και επίκαιρα θέματα της ενεργειακής κρίσης και ενεργειακής φτώχειας. Και γενικότερα τα ανοιχτά θέματα, που αντιμετωπίζει η Δυτική Ελλάδα όσον αφορά στα  μέτρα προστασίας από τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης και την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών, ενεργειακών,  έργων  και υποδομών, που αντιστοιχούν και αξίζουν στην περιοχή, ως εθνική και ευρωπαϊκή πύλη της οικονομίας, του πολιτισμού, του εμπορίου και του τουρισμού.

-Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ανάλυσης και τεκμηρίωση των θεμάτων, για την προώθηση έργων, δράσεων, προγραμμάτων και επενδύσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων. Τα θέματα εξετάζονται  στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας. Με τους κανόνες της Κυκλικής Οικονομίας και Πράσινης Μετάβασης. Σύμφωνα με το στόχο σταδιακής μείωσης των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ( CO2), κατά 55% μέχρι το 2030, 80% μέχρι το 2040 και της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050,  που αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, στον μετριασμό του αποτυπώματος της.

-ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ, θεσμικές, χρηματοδοτικές και τεχνολογικές, που σχεδιάζονται, υλοποιούνται  είτε μπορεί και πρέπει να υιοθετηθούν, οι οποίες αφορούν σε: αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων και εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, (όπως ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών και υλοποίηση μέτρων και έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών με οικολογικούς κανόνες) , εφαρμογές  καταγραφής «έξυπνης» παρακολούθησης και θωράκισης των οικοσυστημάτων και του δασικού πλούτου. Λειτουργία συστημάτων ανακύκλωσης,  ανάκτησης και επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με αιχμή την ολιστική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, που από περιβαλλοντική πληγή μπορούν να μετατραπούν σε πηγή οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται στο Συνέδριο εν εξελίξει και νέα έργα, όπως για παράδειγμα ο νέος Οδικός Άξονας Πατρών Πύργου από την «Ολυμπία Οδό», που η κατασκευή του συνδυάζεται με εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, προστασίας των εδαφών από διάβρωση και περιβαλλοντικής εξυγίανσης. Ακόμη τα δρομολογημένα και νέα έργα, πράσινης ενεργειακής μετάβασης, διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  ηλεκτροκίνησης,  περιβαλλοντικής εξυγίανσης εκτάσεων, αναπλάσεων πόλεων και αναζωογόνησης περιοχών, όπως επίσης βιώσιμων οδικών, λιμενικών, σιδηροδρομικών και άλλων υποδομών στην Δυτική Ελλάδα. Σημείο αναφοράς αποτελεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας , που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ειδική αναφορά και παρουσίαση θα γίνει στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου  (ΕΣΠΑ 2021-2027), στα έργα και τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  της ΕΕ και τα ειδικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,  που ισχύουν και αποτελούν προκλήσεις και ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Συνέδριο διοργανώνει  το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», που πρωτοστατεί στην προώθηση έργων, δραστηριοτήτων και συνεργειών, μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικών φορέων,  επιχειρήσεων και πολιτών, προς υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΧΑΙΟΣ» και την υποστήριξη του Πρασίνου Ταμείου.

Οι τριήμερες δραστηριότητες του Συνεδρίου:

  • ΞΕΚΙΝΟΥΝ την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στις 6 το απόγευμα, με ανοιχτή Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες».

Ακολουθεί στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συνέντευξη Τύπου, προς τους δημοσιογράφους περιφερειακών και εθνικών μέσων ενημέρωσης, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Καλαβρύτων των:

-Μιχάλη Ι. Σταυριανουδάκη Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Νεκτάριου Φαρμάκη Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,  Θανάση Παπαδόπουλου, Δημάρχου Καλαβρύτων, Γιώργου Καπεντζώνη, Προέδρου «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», με θέμα: «Ακραία φυσικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Συνεχιζόμενες επιπτώσεις & αντιμετώπιση τους».

  • ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 από τις 9.30 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα, με τον κύριο κορμό των εργασιών του Συνεδρίου, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο πρόγραμμα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καλαβρύτων.

Τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης φωτογραφίας του Ευθύμιου Λέκκα , Καθηγητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο: «Οι Φυσικές καταστροφές που μας κυκλώνουν», θα γίνουν στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στο πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Καλαβρύτων, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2022 στις 15:00.

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ με παράλληλες εκδηλώσεις και επισκέψεις στο Μέγα Σπήλαιο, την Αγία Λαύρα και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχει με  φυσική παρουσία ορισμένος αριθμός προσκεκλημένων, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου, τις εργασίες του Συνεδρίου και τις παράλληλες εκδηλώσεις  απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, με σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση lakesnetwork.org

Για περισσότερες πληροφορίες: Μαριάννα Καραχάλιου, Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, τηλ 6970 963990, 26343 50028 , email: [email protected]

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου.

agenda συνεδρίου