Ένταξη του Δήμου Αργιθέας στη Δράση: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με 1.000.000 ΕΥΡΩ

Ο Δήμος Αργιθέας εντάχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, στη Δράση 4.3.4, «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,  με το συνολικό ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ.

Η χρηματοδότηση αφορά τις μελέτες που υπέβαλε ο Δήμος Αργιθέας στην ως άνω δράση:

  1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ – ΠΕΤΡΙΛΟ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ) A.M.1/2022 (500.000 ΕΥΡΩ)
  2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022 (500.000 ΕΥΡΩ)

Ολόκληρη η απόφαση: Απόφαση ένταξης