Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Αργιθέας

Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Αργιθέας
(Α΄ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Ο Δήμος Αργιθέας, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2023, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο και προσκαλεί τους πολίτες του Δήμου, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους να συμβάλλουν στην εκπόνησή του, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας για την επόμενη τετραετία, καταρτίζεται σε μια περίοδο έντονα μεταβατική, εξαιτίας των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων λόγω της πανδημίας που πλήττει το σύνολο του πλανήτη.

Ο Δήμος Αργιθέας επιθυμεί τη συμβολή των δημοτών του στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος, με τη διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τις δράσεις και τα έργα που πιστεύετε ότι θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της περιοχής μας, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, αθλητικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο.

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο [email protected] ή να επικοινωνήσετε καλώντας στο τηλ. 2445350402.

Η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, λήγει την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμπλήρωση και κατάθεση του ερωτηματολογίου μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο και τα τεύχη του Στρατηγικού Σχεδίου.

Το ερωτηματολόγιο σε μορφή PDF.

Τεύχος (1) σε μορφή PDF.

Τεύχος (2) σε μορφή PDF.

Τεύχος (3) σε μορφή PDF.

Τεύχος (4) σε μορφή PDF.

Τεύχος (5) σε μορφή PDF.

Τεύχος (6) σε μορφή PDF.

Τεύχος (7) σε μορφή PDF.