Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση στον Δήμο Αργιθέας

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αργιθέας.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την ανακοίνωση με τους σχετικούς πίνακες περιγραφής των θέσεων και των αντίστοιχων απαιτούμενων προσόντων, το έντυπο αίτησης και το παράρτημα με της οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου.

Η ανακοίνωση σε μορφή PDF.

Το έντυπο αίτησης σε μορφή PDF.

Το Παράρτημα σε μορφή PDF.