Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  25- 04 – 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    25 – 04 – 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1309  / 21 – 04 – 2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Α΄  τριμήνου 2023  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
Θέμα:  3ο Διαγραφή χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 & 2019
Θέμα:  4ο Περί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων
Θέμα:  5ο Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  του έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  6ο Περί εισήγησης για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( Α΄ Κατανομή)
Θέμα:  7ο Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και έγκρισης υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  8ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή της πρόθεσης της δωρεάς δασοτεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος

 

Ο.Ε. 04-25-2023