Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   13 – 07 – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  13-07-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2170  / 09 – 07 – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δ. Αργιθέας
Θέμα:  2ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΓΑΖΙΑ» ΤΗΣ  Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  3ο ‘Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  4ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  5ο ‘Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ  ΣΤΙΣ  Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων
Θέμα:  7ο

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος