Πρόσκληση για μίσθωση μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας (αποχιονισμούς, άρση καταπτώσεων) από το Δήμο Αργιθέας

Πρόσκληση

Ο Δήμος Αργιθέας ενδιαφέρεται να προβεί στη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων του Δήμου για εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας των τριών Δημοτικών Ενοτήτων (Δυτικής Αργιθέας, Ανατολικής Αργιθέας και Αχελώου).

Το οδικό δίκτυο θα καθαρίζεται είτε για αποχιονισμούς είτε για άρση καταπτώσεων οι οποίες οφείλονται στην διαβρωτική ικανότητα του παγετού κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τα μηχανήματα έργου όπως αυτά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Δημοτική Ενότητα Αργιθέας

Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας

Δημοτική Ενότητα Αχελώου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους έως την 05-01-2017

 

 

Είδος Μηχανήματος

Ώρες λειτουργίας

€/Ώρα

Δαπάνη

1

Μίσθωση εκσκαφέα 151HP -170HP με το χειριστή του

40

50,00

2.000,00

2

Μίσθωση φορτωτή 141HP – 160HP με το χειριστή του

40

40,00

1.600,00

3

Μίσθωση φορτωτή 121HP- 140HP με το χειριστή του

17

35,00

595,00

4

Μίσθωση φορτωτή 101HP – 120HP με το χειριστή του

15

35,00

525,00

5

Μίσθωση εκσκαφέα – φορτωτή 61HP -80HP με το χειριστή του

20

30,00

600,00

6

Μίσθωση ισοπεδωτή γαιών 101ΗΡ -120 ΗΡ με το χειριστή του

15

40,00

600,00

7

Μίσθωση φορτωτή 81HP- 100HP με το χειριστή του

20

30,00

600,00

8

Μίσθωση φορτωτή 161HP- 180HP με το χειριστή του

62

40,00

2.480,00

9

Μίσθωση εκσκαφέα – φορτωτή 81HP -100HP με το χειριστή του

175

40,00

7.000,00

10

Μίσθωση εκσκαφέα 81HP -100HP με το χειριστή του

85

30,00

2.550,00

11

Μίσθωση φορτωτή  180HP και άνω με το χειριστή του

29

50,00

1.450,00

 

 

 

Μερ. Σύνολο

20.000,00€

 

 

 

ΦΠΑ 24%

4.800,00€

 

 

 

Σύνολο

24.800,00€