ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟ 20-6-2022 ΜΕΧΡΙ 26-6-2022

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 20-6-2022 μέχρι 26-6-2022, για το οποίο μας   πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα:

Δευτέρα, 20-6-2022 Ανθηρό

Τρίτη,     21-6-2022  Καλή Κώμη

Παρασκευή,   24-6-2022 Πετρίλο

Σάββατο 25-6-2022 και  Κυριακή 26-6-2022   εφημερία στο Π.Ι.  Βραγκιανών.

Το Π.Ι. Βραγκιανών έχει  γιατρό κάθε μέρα

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας