ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟ 18-4-2022 ΜΕΧΡΙ 24-4-4-2022

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 18-4-2022 μέχρι 24-4-2022, για το οποίο μας   πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα:
 – Μεγάλη Πέμπτη  21-4-2022   Καλή Κώμη, Αργιθέα
 – Μεγάλη Πέμπτη  21-4-2022   Πετρίλο, Κουμπουριανά
 – Μεγάλη Παρασκευή 22-4-2022, Μεγάλο Σάββατο 23-4-2022 και Κυριακή του Πάσχα 24-4-2022   εφημερία στα Π.Ι. Βραγκιανών και Ανθηρού.
Τα Π.Ι. Ανθηρού και Αργυρίου έχουν γιατρό κάθε μέρα.
Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας