Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2019 στην ΠΕ Καρδίτσας

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π. Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής :

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2019, κάνει δεκτές αιτήσεις των ενδιαφερομένων για ένταξη στο πρόγραμμα έως και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019. 

Επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού εφαρμόζεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής που να δικαιολογούν φορτία για αρδευτικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, θερμοκήπια και ξηραντήρια καπνού.

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η άδεια εγκατάστασης, για τις γεωτρήσεις η άδεια χρήσης νερού, για δε τα παρόχθια αντλητικά συγκροτήματα η βεβαίωση άρδευσης από τον φορέα παροχής νερού (Δήμος ή ΤΟΕΒ).

Το πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού είναι επιδοτούμενο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης), τους ΤΟΕΒ, τους Συνεταιρισμούς  και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413-55255 και 24413-55238 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Φασιανού Παρασκευή και Πιτσογιάννη Ουρανία).  

Καρδίτσα, 16 Ιανουαρίου 2019

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

 Η ανακοίνωση σε μορφή PDF