ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες στο Δήμο Αργιθέας – «Δεύτερη ευκαιρία» για όλους τους πολίτες έως τέλος του έτους

Άνοιξε το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 η πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων (https://tetragonika.govapp.gr/) και θα παραμείνει διαθέσιμη στους πολίτες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για την καταγραφή της ορθής επιφάνειας ακινήτων.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν μία «δεύτερη ευκαιρία» προκειμένου να δηλώσουν στους Δήμους την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους και με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους χωρίς να κινδυνεύουν με την καταβολή μεγάλων προστίμων και προσαυξήσεων.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής (Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021) στο Δήμο Αργιθέας υποβλήθηκαν 1181 αιτήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.

Έχει καταχωρηθεί στο σύστημα το 80,271% των αιτήσεων, από το οποίο ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 77,138%, ενώ απορρίφθηκε το 3,133%. Το ποσοστό αύξησης των τετραγωνικών έχει αγγίξει το εντυπωσιακό ποσοστό 68,730%, καθώς επίσης, η διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτή τη στιγμή προσεγγίζει τα 21.049 τ.μ. και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο με την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων.

Επίσης, έχουν καταχωρηθεί και άλλες 400 αιτήσεις πολιτών οι οποίες υποβλήθηκαν χειρόγραφα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις ο Δήμος Αργιθέας εκτιμάται πως θα εισπράξει (με τα τωρινά δεδομένα καθώς η πρόβλεψη θα μεταβληθεί όταν θα ολοκληρωθεί η πλήρης ενσωμάτωση των αιτήσεων) για το έτος 2021 το ποσό των 177.111,66 ευρώ (ΤΑΠ, ΔΦ, ΔΤ), όταν το 2019 εισέπραξε το ποσό των 128.564,83 ευρώ για τις ανάλογες κατηγορίες εισπράξεων.

Το προσωπικό και τα στελέχη του Δήμου βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών για κάθε χρήσιμη πληροφορία.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας