ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε τους πολίτες πως σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού COVID-19 και βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμός ΕΚ 763/2008) καθώς και στο Νόμο 4772/2021 (Α’ 17). Ειδικότερα:

–  Από 13 Νοεμβρίου 2021 έως τις 26 Νοεμβρίου 2021, οι απογραφείς θα εναποθέσουν έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την κατοικία και τα μέλη του νοικοκυριού του. Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους για ερωτήσεις / διευκρινίσεις.

Από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι 12 Δεκεμβρίου για όσους πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες), δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες απογραφές.

Υπενθυμίζεται πως η συμμετοχή όλων μας στην απογραφή κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά της θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

Η χρήση τους θα είναι πολλαπλή και θα αποτελέσουν οδηγό για την πραγματοποίηση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, τόσο σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.

Περισσότερες λεπτομέρειες ή πληροφορίες για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής 2021, θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/census-2021-process.

Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αυτοαπογραφής:

«Την αυτοαπογραφή διενεργεί ένα μέλος του νοικοκυριού που το εκπροσωπεί και το οποίο δύναται να απογράψει όλα τα μέλη του νοικοκυριού καθώς επίσης και τυχόν προσωρινά φιλοξενούμενα άτομα που δεν θα επιστρέψουν στην κατοικία της μόνιμης διαμονής τους και δεν υπάρχει κανείς σε αυτή κατά το διάστημα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών για να τα απογράψει.

Η είσοδος του αυτοαπογραφόμενου στην ηλεκτρονική εφαρμογή από γίνεται με τους κωδικούς taxis. Στη συνέχεια ζητείται να καταχωρηθεί ο μοναδικός «Κωδικός Απογραφής» της κατοικίας που αναγράφεται στην επιστολή που παραδόθηκε από τον Απογραφέα. Έτσι πραγματοποιείται η σύνδεση με την κατοικία στην οποία εμφανίζονται προ συμπληρωμένα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και ο όροφος τον οποίο βρίσκεται.

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με την κατοικία ο αυτοαπογραφόμενος πρέπει να εγκρίνει τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να συμπληρώσει τα σχετικά με την κατοικία και το νοικοκυριό ερωτηματολόγια.

Κάθε εκπρόσωπος του νοικοκυριού έχει τη δυνατότητα να απογράψει εκτός από την κατοικία που διαμένει μόνιμα και τυχόν κενές κατοικίες που ανήκουν στην ιδιοκτησία του νοικοκυριού, καθώς επίσης και την εξοχική ή δευτερεύουσα κατοικία του.

Προκειμένου να μπορέσει να απογράψει τις εν λόγω κατοικίες πρέπει να έχει προμηθευτεί το μοναδικό «Κωδικό Απογραφής» των εν λόγω κατοικιών, ο οποίος έχει διανεμηθεί στις εν λόγω κατοικίες από τον Απογραφέα της περιοχής που βρίσκονται.»

Στηρίζουμε τον τόπο μας – Απογραφόμαστε στον Δήμο μας!