Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2021.

Παρακάτω τα σχετικά αρχεία σε μορφή PDF:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ